HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   

DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Gdo roz wyrosnył w Jabłónkowie

Gdo roz wyrosnył w Jabłónkowie, tak tyn uż kupa wygroł
Bo ni ma takigo miyjsca na świecie, kaj by zaś tak sie mioł
Jak ranne słónko spoza Stożka do twarzi nóm świyciło
Z radościi żywota w sercu i w głowie sie nóm zakrynciło

Gdo roz wyrosnył w Jabłónkowie, tyn sie nie moce
Nie chlado szczynścia na świecie a gor w Ameryce
Bo my tu mómy Ameryke, bo my tu mómy taki kraj
Co ni ma nigdzi, bo tu je naszych młodych roków raj

Nikiedy jak sie nie darzi, tak klnymy jak jasny gwint
Bo tela na nas cisnóm z wyrchu roztomaitych fint
Ale jak se dómy po półce a piwie w szinku u Bullawy
Tak nas uż nie zajimo ani tyn chudy pies kulawy

Gdo roz sie kómpoł w Olzie tam na Cichym Morzu
Tam Pod Urwanym, tam na Fojtkuli a Przi Rybiorzu
Tyn nigdy nie zapónmni tych letnich dni swobody
Tych cichych podwieczorów a ciepłej w Olzie wody

Hej łoto my Jabłónkowianie
Gdo chce moc móndrować, tyn dostanie banie
A gdo nie posłóchnie, zawrze go na wdycki
Tutejszy policajt Franciszek Jachnicki

Tam w Szigle na bazynie, tam w lecie była Ameryka
Tam se szło kupić żwykaczke, zode a nanuk z patyka
Tam chłapcy mógli widzieć piyrwszy góły babski cycek
Śnił sie im potym w nocy, spali jak rozgrzoty piycek

Tu w starej Czytelni, kaj furmami popijali
Tam piyrwszy roz my kwitu, wina a piwa skosztowali
A potym a potym my sie tak śmioli a tak radowali
Że tu na tym miyjscu my prziszli na świat a wyrostali

Tustela głos dzwónów kościelnych leci daleko w świat
Możne ich tam kajsi usłyszi jaki nasz jabłónkowski brat
A ciynżko zapłacze, że musioł pojechać z naszej krajiny
Nic tam nie zyskoł, co tu pozbył a to je szczynści jyny

Hej łoto my Jabłónkowianie...

© Antoni Szpyrc 2014

Povídky, básničky a zápisky Tomáše Tomanka

Europaczunder (1050 kB)NOVÉ

Nie beje to lehki (37 kB)NOVÉ

Tomášovy básničky (57 kB)

Atheny (169 kB)

Zapis (339 kB)

Od Vánoc po vaječinu (2005-2006) (100 kB)

Rekreopis jesenický (203 kB)

Roháče nejsou koláče (139 kB)

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráň II (263 kB)

Muráň (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyčejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

Bydź hodny! (43 kB)

Těžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždyť to vidím... (35 kB)

Opuštěný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ČR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Počet přístupů: Statistiky těchto stránek