HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   

DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Gdo roz wyrosnył w Jabłónkowie

Gdo roz wyrosnył w Jabłónkowie, tak tyn uż kupa wygroł
Bo ni ma takigo miyjsca na świecie, kaj by zaś tak sie mioł
Jak ranne słónko spoza Stożka do twarzi nóm świyciło
Z radościi żywota w sercu i w głowie sie nóm zakrynciło

Gdo roz wyrosnył w Jabłónkowie, tyn sie nie moce
Nie chlado szczynścia na świecie a gor w Ameryce
Bo my tu mómy Ameryke, bo my tu mómy taki kraj
Co ni ma nigdzi, bo tu je naszych młodych roków raj

Nikiedy jak sie nie darzi, tak klnymy jak jasny gwint
Bo tela na nas cisnóm z wyrchu roztomaitych fint
Ale jak se dómy po półce a piwie w szinku u Bullawy
Tak nas uż nie zajimo ani tyn chudy pies kulawy

Gdo roz sie kómpoł w Olzie tam na Cichym Morzu
Tam Pod Urwanym, tam na Fojtkuli a Przi Rybiorzu
Tyn nigdy nie zapónmni tych letnich dni swobody
Tych cichych podwieczorów a ciepłej w Olzie wody

Hej łoto my Jabłónkowianie
Gdo chce moc móndrować, tyn dostanie banie
A gdo nie posłóchnie, zawrze go na wdycki
Tutejszy policajt Franciszek Jachnicki

Tam w Szigle na bazynie, tam w lecie była Ameryka
Tam se szło kupić żwykaczke, zode a nanuk z patyka
Tam chłapcy mógli widzieć piyrwszy góły babski cycek
Śnił sie im potym w nocy, spali jak rozgrzoty piycek

Tu w starej Czytelni, kaj furmami popijali
Tam piyrwszy roz my kwitu, wina a piwa skosztowali
A potym a potym my sie tak śmioli a tak radowali
Że tu na tym miyjscu my prziszli na świat a wyrostali

Tustela głos dzwónów kościelnych leci daleko w świat
Możne ich tam kajsi usłyszi jaki nasz jabłónkowski brat
A ciynżko zapłacze, że musioł pojechać z naszej krajiny
Nic tam nie zyskoł, co tu pozbył a to je szczynści jyny

Hej łoto my Jabłónkowianie...

© Antoni Szpyrc 2014

Povídky, básničky a zápisky Tomáše Tomanka

Džordža
Resty
U firmy
Cesty
Hyje na Turka
Europaczunder
Nie beje to lehki
Tomášovy básničky
Atheny
Zapis
Od Vánoc po vaječinu (2005-2006)
Rekreopis jesenický
Roháče nejsou koláče
Chaos
Baby a zabawy
Kanikuly
Muráň II
Muráň
Visagino Country 2005
Basking (hraní do futrálu)
Cestopis "Australský sen"
Jahody
Transylvánie
Postrach Beskid
Obyčejný víkend
V pasti
Deka
Dunajec
V autobuse
Bydź hodny!
Těžké sny
Moje první pracovní oslava
Vždyť to vidím...
Opuštěný pes
Lietuva
Pozdrav z Anglie
Dohmat
Rozhovor v ČR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Počet přístupů: Statistiky těchto stránek