HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Eroplan

Eroplan sie dŸwigny³ z Mosznowa nad mroki
Ostatn'ch roz lecio³, to u¿ sóm trzi roki
Bez padaku wdycki móm kapke bobany
Letuszka nóm rozdowo bómbóny
Tak se ji pytómy, jeœli mo narozki
Focimy przez okno jak ptoszki, obrozki
Nad czorne pobrze¿i póma³u klesómy
Podwozek na ziymi – klaskómy

Burgas – Primorsko cesty godzina
Cieszimy se na morze, to ta prziczina
Czymu my tu sóm na pioskowe pla¿e
Ale bacha bo sie spoli, gdo sie nie ma¿e

Spasitel z wyhlidki se dziwo na fale
O naszóm bezpiecznoœæ dbo nieustale
Rudo wlaje wlajka, mómy iœæ precz z wody
Spasitel nas wygno³ do gospody
Zagorka je piwo, te¿ aj Kamenica
Z radia tu nie gro Gott, Nohavica
Ani mi nie wo³o z wyprawen Pawera
Urlop jako mo byæ, no nadhera

Ma³e rybki caci, pieczóne ziymioki
Giros, palaczinki, miynso na grylu
Sma¿óny amur, ¿ralok, sacz a szopski sa³ot
Blagodarja - dziynki

Letuszka w letadle zaœ graje diwadlo
U¿ my sóm w Mošnowie, dobrze to dopad³o
Za tydziyñ na Slezskich, grómy z Bidonami
Zuzka tam tañcuje z Jackami
Rojberka a stryki, warzónka ze szpyrkami
Jelito z kapustóm, folklor je bez granic
Sice wiyncej ludzi przisz³o na Gorola
Obesz³o sie ale bez parazola

Lato ju¿ dojy¿d¿o, finiszujymy
Do jesiyni z motykóm sie przekopiymy
A na Wac³awa przijedzie Papie¿
Tego, gdo go nie musi, jo nie musim te¿
Kropka!

© TomᚠTomanek 2009

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek