HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Jadrobómba

W rezerwaci Krka nie us³yszisz Zwyrtka
U piwa za 20 Kuna u sto³u se brkaæ
To rychleji narazisz na napitego krtka

Wodopady p³aczóm, ¿e nima Winnetua
Niecho³ se zastrzeliæ, tako to by³a bu³a
Teraz siedzi w Tee-Pee w niebie wedle Manitua

Kupa ludzi sie przechodzo tu wtej krasnej sceneryji
U¿iwajóm se s³óneczka, u¿iwajóm se feryji
Zrakoplowy lotajóm, sladoledy sie lizajóm
Lignje na ¿aru papajóm, ledeni czaje tutajóm

Do Zadara – tramtara my nie jechali zadara
Kuny od nas wybiyra³a delegatka Tamara
W Zadaru se stawi³a do zadarskigo bazara

S³ónko zatym zapad³o na zapadzie nad morze
Óna za to ni mo¿e, bo je w bazaru w kumorze
Co to sóm za piekne zwuki? Morski organy – oj Bo¿e, oj Bo¿e, oj Bo¿e

Kupa ludzi sie przechodzo tu po tym krasnym miasteczku
U¿iwajóm se wieczora, u¿iwajóm se ch³ódeczku
Zrakoplowy lotajóm, sladoledy sie lizajóm
Lignje na ¿aru papajóm, ledeni czaje tutajóm

Na otok do Tkonu p³ynie Jadrolinija
Wyludnióne pla¿e tam objewi³a partyja
Grylujóm tam baby - go³e niadra – kumedyja!

Potopia³a se tam aj naszo familija
Miyndzy rzasami ze sznorchlym, nurkowacimi brylami
Za krabami, rybkami, je¿kami a muszliczkami

Co to tam trczi z tego dna? Wypado to jak bómba
Gdybych do tego kopny³, zrobi³o by to bum – bac!
Hejno racków by zlecia³o se na czyrwiónóm plame
Przisze³ by smutny telegram na tate a na mame

Zrakoplowy by lota³y, sladoledy sie liza³y
Lignje na ¿aru papa³y, ledeni czaje tuta³y

A Zrakoplowy lotajóm, sladoledy sie lizajóm
Lignje na ¿aru papajóm, ledeni czaje tutajóm

© TomᚠTomanek 2004

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek