HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Atómowy Kapturek

Rano, rano, raneczko
Jak wylazło słóneczko
Mama Kapturka wzbudziła
Hned mu befel przidzieliła
Do do babci do Beskid zóndziesz
Wierzim, że to lahko nóndziesz
Szmaruj! - prawi tata na to
Sytuacyj je napiónto

Słóneczko wysoko nad sosnóm
Kapturek wykraczuje sie z mosznóm

W ni babówka, prezwórszt, piwo
Bo z niealka gymba krziwo
Cetle marki Algena
Bo ta jego babina
Na drogach je zawisło
Jak Janis od Joplina

Œmiało maszyruje sie
Po górach a po lesie

Tam na miydzce zastawił
Cygaretle zapolił
A legnył sie do trowy
Tranzistor wedla głowy
Hity roku posłóchoł
Nad chłapcami rozmyœloł

Viem, mal si plnú èiapku snou
Viem…

Do nieba sie zadziwoł
Rzecz ciekawóm uwidzioł
Wielki cygaro niebym leci
NaddŸwiynkowóm rychłoœcióm
Gazeta sie mu wybawiła
Pershing! – migło mu głowóm

Silno explozyj, wielko chmura
Za tydziyń nigdzi żodno kura
Na dwórku kwokaæ nie beje
Ani Kapturek, bo gazmaska
Z pelerynóm dóma je

Bo ni ma radara…

© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenickę (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australskę sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejnę víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìnę pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pűístupù: Statistiky tìchto stránek