HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

M³odzi a starzi

Dwo starzicy na ³aweczce
W parku fajki wykurzujóm
Kiejsi, to bywa³y czasy
Ni jak dzisio, narzykajóm
To ci m³odzi – Bóg im odpuœæ
Wiyncej szkody ni¿ u¿itku
Narobióm, a wiycie czymu?
Mogóm za to ty rozwody

Matka sztwie go proci ojcu
Ojciec zaœ naproci matce
Ón nimo z ¿odnego respekt
A u¿ je tu piyrwszi defekt
Wychowuje go ulica
Nieskorzi se chytnie chlastu
W³osaty je jak opica
I ostude robi miastu

M³odzi a starzi…
Jazz a saxofóny

Mogóm za to dyskoteki
Ka¿dy z nich wiy, co je droga
G³owy pe³ne sóm muzyki
Ni majóm strach ani z Boga
Do szko³y przestanie chodziæ
Potym zaœ bulo w robocie
Jako te¿ po naszi œmierci
Beje klapaæ to na œwiecie?

Sze³ oko³o synek m³ody
Po ³opatki w³os mio³ d³ógi
Wraco³ se prawie ze szichty
By³o niewiela po drugi
Dobry dziyñ, tak jak se darzi?
Ale undzie, czas se robi!
Tak se miyjcie, musim lecieæ
Pómóc ku stawbie bratowi

M³odzi a starzi…
Jazz, hardrock, heavy metal

Sóm sebie se po chodniku
Pyto³ – co tym starym zbywo?
Jak je pieknie, siedzóm w parku
Jak padze, idóm na piwo
Ni ma jak nóm m³odym, zdrowym
Robota od rynki idzie
Wszak staroba te¿ aj na nas
Za jakisi roki przijdzie

A potym se siednym w parku
Albo z kamratym u piwa
Na to co my dokozali
Z radoœcióm se bedym dziwaæ
Bardzi tak wiyncej ze zwyku
Zdudrzym roz za czas pod nosym
Ci m³odzi nie stojóm za nic
Kiejsi – to bywa³y czasy!

M³odzi a starzi…
Jazz, hiphop, technoparty
M³odzi a starzi…
A Paroubka pogryz pies

© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek