HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Visagino

Sóm my z radoœci ganz mimo
Bo jadymy na Visagino
Country a¿ na Litwe
Na co mosz tóm brzitwe?
Dyæ Litwa u¿ je w EU
To nima ¿odne Peru

Przez Suwa³ki na Kaunas
A potym na Kiedajnaj
U Aušry my zjedli obiod
Zatañcowali tam aj
Z babuškoj a mamuškoj
My pripijali vodoèkoj

A zmiynili eura na lity…

Ku bio³orusko – ³otyszskim
Granicóm na sewero-
Wychod frczimy ko³o
Rybniczków a laseczków
U chaupeczki zastawka
Babuška nóm dowo jabka

Bolszoje spasiba
Popuszczo nas hiba
Wjy¿d¿ómy do Visagina
Nie by³a to tako drzina
Bo dobrego szofera
Nawigowo³ Jan Pazdera

Po litewsku je dziynki - Aczu
Po litewsku je ahoj – Labas

W hotelu na sejsznu gra³y
Kapely z ca³ego œwiata
Z Ameryki, z Australie
Z Ruska a Chorwacyje
Z Polski, Szwedska, Litwy, £otwy
Ka¿dy muzykant pije

Wstanyli my doϾ nieskoro
Jednym s³owym zaspali
Wznikny³ nóm wszak nowy problem
W saloonu my chladali
Po kolanach pod sto³ami
Aj tepichi dŸwigali

Bo Robert straci³ pierœciónek
On poterjal svjadobnyj kru¿ok

Nasz koncert my roztoczili
Dali dobry repertuar
Koszarziska, Isidora
Aj litewskóm Oira Oira
A ludziska klaskali
Do wyszki wyskakowali

Aj se z nami zaœpiywali
Yellow submarine po rusku
Postrojim ¿oltyj parachod
Kurnia, zaœ musim na zachod
Potym ku nóm chodzili
Tu oto to nóm mówili:

Ja byl v Krnovì kak soldat
Ja rabotaju v Èechii
Ja tam jez¿u z gruzavikom
Ja v Karlovych Varach v mafii

Grómy na sejsznu po pó³nocy
Jano u¿ pochrapuje
Do bymbnów nóm bymbnuje
Bymbynista z Francyje
Bymbyn po rusku - baraban
Jano je barabanista

Bublemu nie siedny³ zawtrak
Na chodniku woli oka
Skóñczi³y a to u¿ je fakt
Ostatnio a piónto sloka
Przez Lietuve a Lenkije
Wracómy se do Czechie

Vivat Visagino Country 2005

© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek