HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Żabki

Skokały dwie żabki ku plósku aj zpatki
Zamoczały sobie zielóne galatki
Jedna drugi powiadała, kwak kwak, że sie wykómpała
Była ale kalno woda, kwak kwak żabko szkoda, szkoda

Pójmy ku potóczku hop, hop polehuæku
Bedymy sie kómpaæ wieczór przi miesiónczku
Czako na nas rybka, raczek, hastrmanek Mokry Fraczek
W potóczku je czisto woda, kwak kwak to bedzie wygoda

Spadnyły dwie rybki z mroków na wyhybki
Cugi sie zderziły, wytrzaskały szibki
Chwałabogu sie żodnymu nic nie stało, yny mało
Rybki schły miyndzy szwelami, stały sie uzenaczami

Pozwała wewiórka na kawe kocurka
Dosz se kapucino, neske albo turka?
Zapła szniure od warzicza a potym jak u holicza
Zplotkowały cały las, Europe aż Las Vegas

Kukukuku kukuczka oblatuje gniozdeczka
Nic jóm niefascynuje, że sie już tam jinszi kluje
Kosy, sojki, pienkawice – Bratislava, Vizovice
Kładzie sie tam swoje wajca, to je ale ptoszek zdrajca

Domówiły sie dwa jeżki, że pujdóm na bieżki pieszki
Aż do lesoparku a tam se dajóm do karku
Bukwiczówke, kastanówke, żołyndziówke, papruciówke
Sciopali se jak dwo mali, we œniegu se wyzolali

Kukały dwie szłapki se do automapki
Jak tu z Kocobyndza na Rozvadov a zpatki
Chcóm sprubowaæ konkurence, bo słyszały, że Irence
Se tam przeogrómnie darzi, szikowniejsi sóm aj szandarzi.

© O. Žabka (1,2) T. Tomanek (3,4,7) P. Buble Sikora (5,6)

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenickę (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australskę sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejnę víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìnę pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pűístupù: Statistiky tìchto stránek