HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

O kolegach

Wyszeł żech o jedynostej
W nocy na szpacyrek
Potkoł żech kolege, co sie
Nazywoł Gazurek
Gazurek mioł zygarek
A zadrzity pazurek
A skokoł przedy mnóm taniec
Pry polski Mazurek

Przez pola my szli ku Sigle
Zkryncili na Kympe
Było œlisko a fujało
Zrobiło to œlympe
Gazurek juchnył, wyskocził
A spadnył na gymbe
Od tej doby mu przi tańcu
Œwiyci złoty zymbek

We wielki pióntek żech se zrobił
Pzez Lyski kółeczko
Potkołch kamrata ze szkoły
Nazywoł se Heczko
Heczko adoptowoł dziecko
Rdzowi mu embeczko
A złe czasy przeczko
Bo mo nasze cedeczko

Heczko nima żodne beczko
Nawlyko se véèko
Pómbóczek mu fandzi
Ty moja owieczko


W Naniebowziynci żech se wyszeł
Krokym na Bocóny
W tamty stróny, jak se
Na jesiyń zlatujóm wróny
Robił tamstyl na piecach
Zy mnóm niejaki Szlauer
Siły mioł za piynæ kóni
Really five horses power

Aj we kwitu przi muzyce
Bywoł twardy Hauer
Ale yny do tej doby
Niż zrobił piyrwszi maler

Wyjechoł żech do Harendy
Na Jarka Nohavice
Ujiœciæ se czi se jedno
O poezyje szpice
Jego humor był tak dobry
Mieæ ze sebóm opice
Skokała by z radoœci
Aż by roztrzaskała zice

Jego smutek mie tak boloł
Mieæ po rynce nożice
Rozstrzigoł bych swojich pieœni
Ganc wszecki krabice

duben 2003 © TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenickę (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australskę sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejnę víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìnę pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pűístupù: Statistiky tìchto stránek