HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Wróbel (A)

(capo 2)

[G]Przilecio³ ku mie na [C]balkón wró[G]bel
[G]Jak ¿ech gro³ jesiynióm [D]na gita[G]re
[G]Œpiywo³ jo przi tym a [C]ón pos³ó[G]cho³
[G]Krasne pieœniczki, [D]ale u¿ sta[G]re

O swoji mi³ej a o przirodzie
W lecie o kómpaniu w czistej wodzie
W zimie o œniegu a zmarz³ych rzekach
Z czego tyn wróbel mio³ nejwiynkszi strach

Gitara ucich³a, ón zacwyrko³
O pómóc przez zime mie popyto³
A jo mu œlubowo³ w tym przipadku
Zaœpiywej, jak widzisz nasz œwiat z wyrchu

Kopce sóm go³e, w lasach kónzerwy
Jedyn drugimu grocie na nerwy
Pe³no œwinstwa je w tej czistej wodzie
A twoja mi³o siedzi w gospodzie

Po twarzi sciykajóm dwie wielki ³zy
Dziecka robióm krawal tam u Olzy
Pog³adzi³ ¿ech wróbla, no tak u¿ leæ
Co'ch œlubi³, to bedym chcio³ dodr¿eæ

Ku rzece przilecio³, na stróm siedny³
Z luftówki chuligan brok wystrzeli³
Wróbel nasz spadny³ do kalnej Olzy
Jo na balkónie œpiywóm bez pauzy

O swoji mi³ej ...

Kopce sóm go³e ... ochrancy przirody sóm w gospodzie

© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek