HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Garniec pyniyz (A)

[C]Krok za krokym pot na czole - [G]kaj idziesz, [C]kaj
[C]Oddechny³ se przi stodole - [G]kaj idziesz, [C]kaj
[C]Obleczóny je jak wandrak - [G]kaj idziesz, [C]kaj
[C]Na glacy mo czorny szirak - [G]kaj idziesz, [C]kaj

[C]W sobote ¿ech po nakupie [F]w kopce wyrazi³
[G]Ku Girowej ¿ech z weso³a [F]se to namie[C]rzi³
[C]Po ceœcie jednóm zastawke a w [G]dalce widzim dym
[G]Prawie w [F]miejscu co u¿ wieki [G]zwie se Diobli [C]m³yn
Ztoczi³'ch to w stróne ku ska³óm - w czutorze czaj
¯i¿yñ mió³ ¿ech u¿ nie ma³óm - w czutorze czaj
Na skale je garniec pyniyz - w czutorze czaj
Musim se po nich wyszkrobaæ -

A jak ¿ech by³ u¿ na wyrchu, tak dym aj garniec zmizny³
Dziwóm na dó³, tam Belzebub, z chyncióm se oblizny³
W ryncziskach chlupatych dr¿o³ z³ota wielki skarb
A prawi³ mi - pój ku mie nadó³ - i zrobi³ szarp !

Dosto³ Satan chynæ na ruma - w czutorze czaj
Z ³epu ognia idzie flama - w czutorze czaj
Przi³o¿i³ ku nozdróm flache - w czutorze czaj
Rozerwo³ diob³a na kónski - z czutory czaj

A¿ dóma dowiedzio³ ¿ech se - jaki to czaj
Bañki z wodóm poplót ¿ech se - taki to czaj
Starka byli na borówki - a przi tym aj
Prziniyœli wody z Turzówki - jo pyniyz horehaj


© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek