HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Beskidy (A)

[G]Kiejsi downo jak tu rzadzi³ g³ód
[D]Od szewca ¿ech cere zwiód
[D]Ul my mieli, tak ji prawim - Dóm ci miód
[D7]Twój tata mi [G]sprawi bót
[G]Óna z miasta by³a, [G7]jo z dziedziny
[C]Swobody ¿ech u¿iwo³ do zimy
[D]Od tej doby nimóm dziurawy bót
[D7]Na gitare [G]gróm bez nut

Chytny³ ¿ech se z szwigertatóm szewcowanio
Óna warzynio a pranio
Nie bywa³o zwady i narzykanio
Syn dosto³ na miano Jano
Ze starzikym w polu pasie wo³y
Za dwa roki trzeba mu iœæ u¿ do szko³y
A dziurawy nimo ¿odyn bót
Na gitare gro bez nut

[C]W Beskidach sóm [G]staroœci i radoœci
[A]Tyn je czyrwóny od [D]s³ónka, tyn zaœ od z³oœci

Ci sie wadzóm o kyns pola, ci o dóm
Ty mi eszcze d³ó¿isz rum
W putyce se ¿eróm dwo przi stole
Kómuœ powiedzio³ - ty wole
Jedyn drugimu grejcar zowiœci
Lepszi staraæ se o swoje liœci
Na dwór chybie nóm cziyñ jejich stróm
Niech w niego uderzi hróm

W Beskidach sóm...

Ucieko to, wiosna, lato, jesiyñ, zima
Tropi nas ryma, angina
Ucieko to, jesiyñ, zima, wiosna, lato
Synowi u¿ mówíóm tato
Nogi bolóm, w³osy siwe, fusy d³ógi
W ¿iwocie ¿ech nimio³ nigdzi d³ógi
A dziurawy ni móm ¿odyn bót
Na gitare gróm bez nut

W Beskidach sóm ...

© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek