HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Œmiergustowo (A)

[G]Zaziajo³ na ca³e usta [D]Di-Giusta [G]na œmiergusta
[D]Zpod ³ó¿ka wy[G]cióngny³ szpryce
[A]Naczerpo³ wo[D7]dy w kómpielce
[G]Przed wczorym po kyns ja³owca
[D]Szkrobo³ d³ógo [G]se do kopca
[D]Pry a¿ kajsi [G]pod Ostry
[A]Nejpiyrw wybe[D7]cho³ z nim siostry
[C]Z cymry s³ychaæ piskot, krzik
[G]Kiery obudzi³ aj mame
[A]Taki u¿ to bywo zwyk
[]¯e [D]te¿ dosta³a wy³otane
[G]Ja³owcym chróniónym
[D]Zlo³ ich wodóm, [G]parfumym
[D]Œmiergusta je [G]roz do roka
[A]Ka¿do baba [D7]mo jak kwoka
[G]Mokro byæ a jak se szkubie
[D]Tak z nióm hónym [G]do potoka

Nejpiyrw obgónim sómsiadki
Bóg wiy, kiedy przidym zpatki
Eszcze pó³ke, hop na ko³o
Ulicóm jadym weso³o
Wysmyczi mie navrch wytah
Zadzwónim, bijym po kitach
Kupa je bab w Jab³ónkowie
Z gorzo³ki se krynci w g³owie
Sómsiadki móm wybechane
Eszcze od kolegi mame
Nie œmiym szanowaæ ja³owca
Teraz fofrym do Bukowca
Ja³owiec chrónióny
Ch³apcóm wajca, koróny
Mie nalyjcie tatarczoka
Œmiergusta je roz do roka
Bo inaczi se za chwile
Bejecie szkrobaæ z potoka

Z Bukowca u¿ jadym zpatki
Zwyrcym na pe³ne obratki
Ka¿dóm chwile padóm z ko³a
A nadowóm - to je smo³a
Jedna moja znómo z Piosku
Mo przepiekne nogi d³ógi
Buszim, a¿ wylaz³a z okna
Dyæ u¿ ¿eœ tu je po drugi
Nie zbywo ni¿ jechaæ cestóm
Ku cha³upie do Jab³ónkowa
Naroz jadym przez Piosecznóm
Spuszczóm se do RadŸbanowa
Ja³owiec chrónióny
Przedni rafek ognióny
Marnie rzwiym PRR - WIO - HETA
Galaty mi szarpie keta
Na œmiergusta tego roku
Le¿im z bicyklym w potoku

Z tego p³ynie ponauczyni
W piwnicy albo te¿ w siyni
Trza zamknyæ ko³o na œmiergusta
Tak wóm radzi Di-Giusta

© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek