HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Rohajz

W Egipcie escze za doby Faraona
Znali u¿ zbranì a wercajg ze ¿elaza
Przilecia³o ku nóm z Kosmu
Spad³o miyndzy Pyramidy
W podobie meteoru - to byla rana!

Meteory na ziym nielocóm ka¿dy dziyñ
Tak cz³owiek wypracowo³ technologie
Tropili se z huciarzinóm Indowie a Arabi
Kelci, Rzimani - no wszyndzi kaj se ¿ije

Beskidami ciecze drawo rzeka Olza
Lemowano hektarami gynstych lasów
Sóm tam lo¿iska rudy a wopna
Dobro glina na ceg³e
Ludzko si³a, niedostatek papalaszów

Rohajz, szlaka ......................

W £ómnej se u¿ we wielkim scinajóm strómy
Wodóm se jich sp³awuje na dó³ do Trzyñca
A na lewym brzegu stoji
Wielko piec na wóngli z drzewa
Z poczóntku se tego monstra kaj gdo boji

Z milirzów a z pieca dym idzie do nieba
W górach nima wubec lehki ¿iwobyci
Tak se coroz wiyncej ludzi
Przed wychodym s³ónka budzi
Bo daleko je do Werku iϾ im trzeba

Rohajz, szlaka, szar¿a, ingot
Cagel, brama, blok
Rundajz, flahajz, winkel, ¿ebro
Glajz a w ringach drót
Wysoki piece, sztalwerk, konti
Walcwerk, gisernia, mechanik
Pokiyl pojadóm - nie beje biyda g³ód.


© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek