HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Australski sen (A)

capo 5

[Ami]We sztyrycatym ósmym [G]nasiedli na wlak
[Dmi]Dwo syncy z Jab³ónkowa - Ka[Ami]re³ a mój ta[E7]ta
[Ami]W kapsach [F]p³ótno [C]a ganc bez pinkli
[Ami]WylyŸli w [G]Chebu [C]a przez [F]dróty [Ami]wtargli [E7]do œwia[Ami]ta
W Niymcach w lagru za¿iwali zime, wielki g³ód
Trzeba to jaksi wydr¿eæ, to se prze¿ije
Po pó³ roku se dostali na szif
Przes Neapol, Suez, Cejlon - do Australie

[Ami]Jak u nas wszecki strómy kwitnóm - tam [G]liœci spaduje
[Dmi]Woda mo wir z umywad³a [Ami]opaczny ni¿ [E7]tu
[Ami]W nocy ci [F]œwiyci na [C]ceste Ji¿ni krzi¿
[Ami]W po³ed[G]nie zaœ [C]uwi[Dmi]dzisz s³ón[Ami]ko na [E7]sewe[Ami]ru
Piyrwszi dwa roki w Caboolture ³ómali kamiyñ
Kare³ se tam nasze³ babe, tata tyn a¿ tu
Byl tam d³ógo, a¿ do trzicatki
Nejkrasniejszi roki z Brisbane se nie wrócóm zpatki

Robi³ tam po hotelach - czisznika, kuchorza
Melbourne, Sydney, Adelaide - kupa cestowo³
Fuji Jama, Papua - te¿ mako³ na szifu
Od malutka mi tóm ziym do g³owy lifrowo³

Jak u nas wszecki strómy kwitnóm...

Homesick je moc ciyn¿ko nimoc - do chaupy cióngnie
Znómi straszóm - nie wracej se, tam cie to zniszczi!
Mieli ganc prowde, bo u¿ hned w Bøeclavi
Go prziwitali z poutami "Z³oci Kómuniœci"

Wszecko z³e na cosi dobre, aspóñ ¿ech je tu
W duchodu se tam tata podziwo³ eszcze roz
Mój sen o tym, ¿e tam te¿ pojadym
Se mi w Maju 00 zmiyni³ we skutecznoœæ

Jak u nas wszecki strómy kwitnóm...

© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek