HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Jozef (A)

[G]To je zaœ [C]jedzyni, [G]dudrze Jozef [D]na celi
[G]Dudrze Jozef [C]na celi a [G]przez kro[D]ta nie[G]bo widzi
[G]Na obiod [C]chlyb z wodóm, [G]przemyœlo nad [D]gospodóm
[G]Kiero go [C]zepsu³a [G]a mar[D]cowóm przigo[G]dóm
[C]Do roboty [D]ma³o chodzi³ [C]a piwo mio³ [D]strasznie rod
[C]Pyniyz nimio³, [G]swoji mi³ej [A7]na MDŽ [D]kwiotka krod
[G]Pomyœlo³ se, [C]jak jutro [G]mile przekwa[D]pi Zuzke
[G]Óna potym [C]z radoœci [G]zewle[D]cze bluz[G]ke
Z takóm halucynacyjóm przeskakuje ¿iwy p³ot
Ko³o niego dómki ze szk³a, do ogrodnictwa se wkrod
Wszyndzi same tulipany, gerbery a kaktusy
Karafiaty, narcyzy a wiñce na funusy
Ogrodnicy dojodali prawie w budzie swaczine
Czako ich kupa roboty, tó¿ zkrócili se pauze
Bli¿ili se ku sklenikóm, eszcze pelne pyszczisko
Mio³ jejich szofer traktoru a rzwie: Zlodziejisko!!!

Jozefa ryk prziduszóny abnormalnie wylynko³
Tó¿ ze strachu ukrod kolo, uganio³ precz, bo se bo³
Peda³uje przes Bio³y most, Wysznióm Brónóm na rynek
Za nim peletón cyklistów, z ogrodnictwa traktorek
Dziwo Jozef se za sebie, wszecy u¿ mu w piyntach sóm
Sikorzino wyszla ze sklepu, tó¿ poca³owo³ asfalt z nióm
Ogrodnicy ihned z kó³ na Jozefa skoczili
Na szczynœci, ¿e w prawy czas szandarzi zakroczili

Tak Jozefa na Jozefa z lochu za rok puœcili
Kwiotka, kola ju¿ nie kradzie
Pry se o¿yni³.

© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek