HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Kaper

Powiado mama Jarkowi
Swymu starszimu synowi
Kup mi kapra na rynku
Nie stawuj se do szinku
Przed sklepym je raja ludzi
U kierych eszcze kaprów nima
We wannie ani w laworze
A nadowajóm: To je zima

Po dwóch godzinach czakanio
Przijechali kóniecznie
U¿ se zda³o, ¿e na ty ryby
Bedymy czakaæ wiecznie
Z kadzie kapra do siciówki
Zby³o mu pore korón
Co mu wydali ze stówki
Tó¿ stawi³ se na czaj i rum

W putyczisku zakurzónym
Wisi kaper w siciówce
Na sto³ku, no a nasz Jarek
Przewraco pó³ke po pó³ce
Z kamratami debatuje
Przi piwu o robocie
Babach, sportu, polityce
A kaper tyn boroczek

Tropi, dusi sie w siciówce
Skrzela pelne nikotynu
Tyn co piæ nie potrzebuje
Mie tu uschnyæ niecho w dymu
Wywaluje smutne oczi
Swoje wargi szpuli do O
Tego co mie tu uwyndzi³
By za to wszecko mieli w ZOO
Zawrziæ miyndzy opicami
Bo tam jego miejsce je
Niedo¿ijym jo se latoœ
U¿ ani tej Wilije
Wzpómnio³ se na z³ote czasy
Na Trzebóñskich rybnikach
Ostatni roz chwostym chlasny³
Jarek g³owe u¿ mio³ w snach

Stowej pulyr! Zawiyrómy!
Kdo nie umiy, niech nie pije
A zebier se tego kapra
Beztak ón ci u¿ nie ¿ije...

Tak z wieprzowiny jedli sznycle
Na Wilije i zfukli œwiyce
Oliza³y se dwa kocury
Jak wylaz³y z popielnice

Pa wa da wa ....

© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek