HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Rybka

A tak wóm opowiym bajke, co mi wyklodo³ mój Tata
Jak ¿ech bywo³ ma³y ch³apiec, szikowny, kapke aj ³ata
A teraz po wieczorach jóm opowiadóm swoji dcerzi
Jak mie porwali Cygóni, kecosz tato - mi nie wierzi

Bawili my se na piosku z dzieckami - u¿ se sæmiywa³o
A jaksi z nas wubec ¿odne do dómu nie poœpiycha³o
Mama z tatóm wo³ali, my na nich bobkowali
Dej ³opatke! Dej kibliczek - my se przekrzikowali

Zpoza rogu wysz³a pani, byla od Cygónów
Ukoza³a nóm tri paczki ganc pe³ne bómbónów
Kiwa³a, a¿ idymy z nióm, na rynce pe³no pierœciyni
Kónsek za chaupóm ich na nas skoczi³o piynæ nejmiyni

Do pytlów nas pochytali, zwiónzali ich porwozym
A potym nas d³ógóm chwile wiyŸli kajsi precz wozym
Isto do gór, do lasów, bo my s³yszeli zwyjaæ wilki
W g³owie se mi klujóm plany na ratunek z d³ógi chwilki

Mio³ ¿ech ze sebóm nó¿ rybke w zadni kapsie u trenyrek
Unoscy zrobili fajer a zaczli popijaæ rumek
Nazbiyrali kupa drzewa, do kot³a naloli wody
Jejich umyse³ byl jasny - zrobiæ kanibalski gody

Godzina ju¿ pokroczi³a, œpiywajóm coroz biydnieji
A jo prujym treci pytel, zbiyrómy w dobrej nadzieji
Po okoli rozmaite skoli, Cygóni u¿ chrapióm
Mañka go wsziwo do pytli - przi tej przedstawie pysk mie boli

Rano to sledowaæ ze strómu by³a ganc sranda
Jak z ³epów wypluwala swój hnusny chrup cygañsko banda
Od tej doby jak se œmiejóm - zakrywajóm wdycki gymbe
Dbejcie syncy ale na to by œcie nimieli rybki tympe

© TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek