HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   

DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Straszidelny plac

Śniwoł se mi w nocy, śniwoł sen oszkliwy
Widzioł żech łopate a u ni sztyl krziwy
Jak zgrabuje gline na staróm babizne
Kiero leżi w grobie - zbudził żech se w izbie
W izbie, z kierej widać sómsiadów sztokowiec
Z okiyn światła świycóm - nima żech pitómiec

Dyć oczi widzóm dobrze a dobrze słyszóm uszi
A zdrowy żech bywoł doteraz na duszi
Szczipnył jo se w kite a syknył z boleści
Sóm dwie godziny w nocy, łopata nagłos trzeszczi
Co se o tym myśleć, jak teraz o tej porze
Słychać dziwne głosy na oświycónym dworze

Sóm óne tam skryte za drzewiannóm kolnióm
Niewidzim, niesłyszim o czim se tam bawióm
Za to fantazyja pracować zacznyła
W Trzyńcu se niedowno baba obiesiła
Po tym jak szasnyła starego po głowie
Sikiyróm, jak usnył - naszli go w zyngrubie

Żeby dzisio w nocy kopali grób kómu
W nieopucowanym od sómsiadów dómu
Z okna w tamty stróny dziwoł jo se dłógo
Uż downo je tymu, jak odbiła drugo
Gymba se otwiyro a morduje mie spani
Dyć za dwie godziny czako mie wstowani

Zabrzinczoł uż budzik, na polu je jasno
Od chaupy ku cugu z czasym to móm ciasno
To czego'ch był świadkym wypadło mi z głowy
Wspómniały mi to pod oczami podkowy
Młodego sómsiada, jak czakoł na banhofie
Na cug w gorszim stawu, niż jo po zabawie

Też my se naśmioli dóma u wieczerze
Chlamały se tymu okna, chlamały se dwiyrze
Wopno skrz kóntrole przes dziyń mioł strach ku pucówce
Stary sómsiod spuszczać z młodym
Bo był na maródce
Tak se chycili roboty aż kajsi po północy
Spuszczali wopno do rana na placu borocy


(květen 87) © Tomáš Tomanek

Povídky, básničky a zápisky Tomáše Tomanka

Džordža
Resty
U firmy
Cesty
Hyje na Turka
Europaczunder
Nie beje to lehki
Tomášovy básničky
Atheny
Zapis
Od Vánoc po vaječinu (2005-2006)
Rekreopis jesenický
Roháče nejsou koláče
Chaos
Baby a zabawy
Kanikuly
Muráň II
Muráň
Visagino Country 2005
Basking (hraní do futrálu)
Cestopis "Australský sen"
Jahody
Transylvánie
Postrach Beskid
Obyčejný víkend
V pasti
Deka
Dunajec
V autobuse
Bydź hodny!
Těžké sny
Moje první pracovní oslava
Vždyť to vidím...
Opuštěný pes
Lietuva
Pozdrav z Anglie
Dohmat
Rozhovor v ČR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Počet přístupů: Statistiky těchto stránek