HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   

DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Straszidelny plac

Śniwoł se mi w nocy, śniwoł sen oszkliwy
Widzioł żech łopate a u ni sztyl krziwy
Jak zgrabuje gline na staróm babizne
Kiero leżi w grobie - zbudził żech se w izbie
W izbie, z kierej widać sómsiadów sztokowiec
Z okiyn światła świycóm - nima żech pitómiec

Dyć oczi widzóm dobrze a dobrze słyszóm uszi
A zdrowy żech bywoł doteraz na duszi
Szczipnył jo se w kite a syknył z boleści
Sóm dwie godziny w nocy, łopata nagłos trzeszczi
Co se o tym myśleć, jak teraz o tej porze
Słychać dziwne głosy na oświycónym dworze

Sóm óne tam skryte za drzewiannóm kolnióm
Niewidzim, niesłyszim o czim se tam bawióm
Za to fantazyja pracować zacznyła
W Trzyńcu se niedowno baba obiesiła
Po tym jak szasnyła starego po głowie
Sikiyróm, jak usnył - naszli go w zyngrubie

Żeby dzisio w nocy kopali grób kómu
W nieopucowanym od sómsiadów dómu
Z okna w tamty stróny dziwoł jo se dłógo
Uż downo je tymu, jak odbiła drugo
Gymba se otwiyro a morduje mie spani
Dyć za dwie godziny czako mie wstowani

Zabrzinczoł uż budzik, na polu je jasno
Od chaupy ku cugu z czasym to móm ciasno
To czego'ch był świadkym wypadło mi z głowy
Wspómniały mi to pod oczami podkowy
Młodego sómsiada, jak czakoł na banhofie
Na cug w gorszim stawu, niż jo po zabawie

Też my se naśmioli dóma u wieczerze
Chlamały se tymu okna, chlamały se dwiyrze
Wopno skrz kóntrole przes dziyń mioł strach ku pucówce
Stary sómsiod spuszczać z młodym
Bo był na maródce
Tak se chycili roboty aż kajsi po północy
Spuszczali wopno do rana na placu borocy


(květen 87) © Tomáš Tomanek

Povídky, básničky a zápisky Tomáše Tomanka

Hyje na Turka (531 kB)NOVÉ

Europaczunder (1050 kB)

Nie beje to lehki (37 kB)

Tomášovy básničky (57 kB)

Atheny (169 kB)

Zapis (339 kB)

Od Vánoc po vaječinu (2005-2006) (100 kB)

Rekreopis jesenický (203 kB)

Roháče nejsou koláče (139 kB)

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráň II (263 kB)

Muráň (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyčejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

Bydź hodny! (43 kB)

Těžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždyť to vidím... (35 kB)

Opuštěný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ČR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Počet přístupů: Statistiky těchto stránek