HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
DISKOGRAFIE  |  TEXTY

Nostalgia ³opaty

Posze³ ch³op z wysokich pieców do pyndzyje
£opate smutnóm zapómnio³ na karach
A óna p³acze tam, stynko a narzyko
Co te¿ zymnóm beje
Ach Bo¿e, Bo¿e ach !?
Przes 30 roków ¿ech robi³a mu dru¿ke
Ón przes 30 roków robi³ za wys³ó¿ke

W jego twardych rynkach dobrze mi bywa³o
Ciyn¿ko harowa³o zymnóm jego cia³o
G³ód jo nie poznala v œcisku jego palców
Moc spotrzebowa³a ¿ech piosku i rajcu
Teraz opuszczóno le¿im tu na karach
Co te¿ zy mnóm beje
Ach Bo¿e, Bo¿e ach ?!

Maras wyzbiyrómy, rynne przima¿ymy
A potym zprzed sztychu mase wychybiymy
Jak u¿ wyglónda³o to wszecko gotowe
Szeptny³ mi do uszka - Pój, zrobimy nowe
Tancujym z Piecorzym
Polke, Walczik, Tango
Gdyby nas nie by³o
Tak mio³ by werk manko

Bo nejlepi na œwiecie je przi wysokim piecu
W tym nejwiynkszim smrodu a nejiynkszim hycu
La, la, la ......

To wszecko je teraz smutno nostalgia
Siedzi dóma piecorz siedzi u radia
£opata smutnóm bojdke œpiywo na karach
Co te¿ zymnóm beje !?
Ach Bo¿e, Bo¿e ach?!
Nejlepi bywa³o przi wysokim piecu
W tym nejwiynkszim smrodu
A nejwiynkszim hycu
La, la, la ......

(únor 87) © TomᚠTomanek

Povídky, básnièky a zápisky Tomáše Tomanka

Tomášovy básnièky (57 kB)

Od Vánoc po vajeèinu (2005-2006) (100 kB)NOVÉ

Rekreopis jesenický (203 kB)NOVÉ

Roháèe nejsou koláèe (139 kB)NOVÉ

Chaos (134 kB)

Baby a zabawy (153 kB)

Kanikuly (89 kB)

Muráò II (263 kB)

Muráò (263 kB)

Visagino Country 2005 (61 kB)

Basking (hraní do futrálu) (140 kB)

Cestopis "Australský sen" (237 kB)

Jahody (73 kB)

Transylvánie (100 kB)

Postrach Beskid (34 kB)

Obyèejný víkend (46 kB)

V pasti (27 kB)

Deka (28 kB)

Dunajec (31 kB)

V autobuse (21 kB)

BydŸ hodny! (43 kB)

Tìžké sny (39 kB)

Moje první pracovní oslava (54 kB)

Vždy to vidím... (35 kB)

Opuštìný pes (33 kB)

Lietuva (72 kB)

Pozdrav z Anglie (63 kB)

Dohmat (169 kB)

Rozhovor v ÈR Ostrava - Wydarzenia (24.7.2015)
Poèet pøístupù: Statistiky tìchto stránek