HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
SLOVNÍK po naszi(y)mu (4999 slov)

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

nabajcować - naložit (maso)
nabechtać - zlanařit
nabijać - nabíjet
nabijok - amant, snoubenec
nabiyrać - nabírat
nabjyračka - naběračka
nabonckany - opilý
nachladać - najít
naciapaný - opilý
na darmo - zbytečně, bezvýsledně
nadół - dolů
nadziyrżany - nadržený
naganiać - mít naspěch, nahánět
nagłos - hlasitě
najebać sie - ožrat se
najebany - ožralý
najisto - určitě
nakłodać - nakládat
nakormić - nakrmit
nale - no tak
nałotany - ožraly
na miarki - žít na hromádce bez svatby
namówiać - namlouvat
napić sze - napít se
napochyściu - poruce
na pole - ven
napolitanka - oplatek, tatranka
napoprzyk - napříč
naporynczać - přikazovat
naprany - opilý
napyncznieć - nabobtnat
naroz - najednou, náhle
narpa - papírnictví
narymby - naruby
nasermater - halabala
nasiyni - semeno
nasmolić - rozčílit, nasrat
nasrać na piersi - vysrat se na všechno
nasrany - nazlobený
nasztelować - nastavit, seřídit
na toć - samozřejmě
nawalóny - ožralý
nawias - závorka
na winie - vinný
nawracać - otáčet zpátky
nazbiyrać - nasbírat
nazdać sie - předpokládat
nazwisko - příjmení
necky - necky
nemlehet - mamlas
nemlich - týž, stejný
ni - ne, zápor
niby - prý, něco jako
nicpóń - nešika
nic wert - nemající cenu
niebardzo - nic moc
niebieski - nebeský
niebo - nebe
niech - ať, nechť
niechapać - nechápat
niech cie diabli weznóm - čert tě vem
niechcyncy - nechtíc
niechej to - nech to
niechoc tam - nejdi tam
niecygóń - nelži
niedomyrdek - nedochůdče
niedowno - nedávno
niedupej - nekecej, neotravuj
niedziwno łopaść - chabé jídlo
niedźwiydź - medvěd
niefulej - nekecej
niegajduj - dej mi pokoj
niegamlej - nejez pomalu
niehócz - nekecej
nieidzie - nejde
niejwiyncyj - nejvíce
niekafrej - nekecej
nielza - nelze, nejde
niepindej - nekecej
niepochodzi, niepolazuje - nechutná
niepodara - zmetek
niepodobne - není možné
nieskoro - pozdě
nieskorzi - později
niewiasta - snacha
niewiela - nemnoho,
niewjadomo - nevěděno
niewłośny - nevlastní
niezaradny - bezradný
niezdrowi - opar na rtu
nikiedy - někdy
nikiery - některý
nima - není
nima kaj - není kde
nima kiedy - není čas na něco
nima za co - není zač
ni ma żech tustela - nejsem odsud
nimiec - němec
Nimiec, Niymcy, Nimiecko - Němec, Němci, Německo
nimo - nemá
nimo cweka - nemá smysl
nimo dóma szpigiel - nekritický ke svému vzhledu
nimo szajna - nemá zdání, představu
nimo zicflaisz - nevydrží posedět
niszczyć - ničit
niymy - němý
niyść - nést
nocniok - nočník
nocznica - strašidlo
noga - noha
nogawica - nohavice
nogły - zbrklý
nolepa - zápecí
nó ni? - neníliž pravda
nónść - najít
noparstek - náprstek
norynczi - náruč
nosić - nosit
notkóncia - horalská vlněná ochrana lýtek
no tóż - no tak
notura - povaha
nowicyjan - nováček
nowiycki - návštěva novorozence
nówka - novinka
Nowsi - Návsí - místní název
nozdrza - chřípí
nożice - nůžky
nufcykować - šmejdit, prohrabovat se ve věcech
numero - číslo
nurkować - potápět se
nuśka - prase
nuta - nota
nutkac, nutko mie - nutkání, nutká mě
nutryja - nutrie
nynać - spinkat
nynak - polštář
nyny - spát
nyrka - ledvina

To, po čem právě surfujete, je virtuální slovník po naszi(y)mu, což je horalsko-slezské nářečí používané na trojmezí CZ-PL-SK. Rozhodl jsem se jednotlivá slova a fráze psát pomocí polského pravopisu, neboť tento dle mého názoru nejvíce odpovídá fonetice po naszi(y)mu. Vycházím proto z pravopisu, který zavedli a používali místní spisovatelé Paweł Kubisz, Józef Ondrusz, Karol Piegza, Adam Wawrosz a jiní. Pro vás, kteří neznáte polský pravopis, nabízím malý návod ke čtení:

cz - tvrdé č
ć - měkké č
sz - tvrdé š
ś - měkké š
ż - tvrdé ž
ź - měkké ž
- tvrdé
- měkké
cza,cze,czi,czo,czu,czy - čti tvrdě ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po sz, ż a dz
cia,cie,ci,cio,ciu,ciy - čti měkce ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po s, z a dz
ł - čti jako tlumené l (např. wołać čti [vouač], łach čti [uach] )
ó - čti jako přehláskované o, něco mezi u a o, nezaměňovat s českým dlouhým ó !

Rozhodl jsem se zrušit možnost dopisování nových slovíček, protože sem kdekdo píše gupoty a sprosťárny. Máte-li nějaká nová slovíčka, nebo chcete-li poslat celý slovník, napište mi email.
© Jan Klus


Počet přístupů: Statistiky těchto stránek