HOME | HISTORIE | DISKOGRAFIE | FOTOGALERIE | SLOVNÍK | KONTAKT                 
AKTUALITY      VZKAZY   
SLOVNÍK po naszi(y)mu (4999 slov)

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

gać - splav
gacić - plandat, o oblečení
gacie - podvlíkačky
gacopiyr - netopýr
gad - had
gadać - mluvit polsky
gaďora - nejedlá houba
gagocz - obecně krk
gajdaty - vytahaný (oděv)
gajdować - neodborně manipulovat
gajdy - dudy
gajger - kalový čistič
galan - snoubenec
galander - zábradlí
galanić sie - chodit spolu, randit
galanka - snoubenka
galareta - huspenina, želé
galaty - kalhoty
gałgan - uličník
gałónzka - větvička
galop - cval
galosze - gumáky
gałuchi - halucinace
gałuchować - mít halucinace, vidiny
gałuszka - haluška
gałynź - větev
gamłać - dlouho jíst
gańba - hanba
ganc - úplně
ganc ajnfach - vyhovující, padnoucí (oděv)
ganc egal - úplně stejné, lhostejno
ganc genau - úplně přesně
ganc gupi - úplně blbý
ganc mortwy - na pokraji sil
ganc na cypa - úplně k ničemu
ganić - zesměšňovat, shazovat
garażówka - (ne)kvalitní, pokoutně vyrobený alkohol
garb - hrb
garbaty - hrbatý
garbować - vydělávat (kůži)
garbownia - nádoba na vápno, nefungující věc
gardelnie - prvoplánově
gardło - hrdlo
gardzić - pohrdat
garniec - hrnec
garniż - garnýž
gasić - hasit
gastarbajter - pracující v zahraničí (nelegálně)
gatłać - plýtvat
gaugan - lumpík
gawynda - wyprávění
gawyndziorz - lidový vypravěč
gaz - plyn
gazda - hospodář
gazdówka - hospodařství
gaździno - hospodyně
gazeta - noviny
gaziok - plynový sporák
gazmaska - plynová maska
gazownia - plynárna
gdokać - kdákat
gdokadełko - mobilní telefon
gebis - zubní protéza
gebyno - dát na dluh
gehojz - skříň
gelander - zábradlí
gelandra - schodišťové zábradlí
geldtaszka - peněženka
gemblić - náruživě hrát (závislost)
gemiszeware - smíšené zboží
genau - akorát
gepel - hnací kolo poháněné koňskou silou
gerista - lešení
gerować - nahnívat, kazit se
gewicht - závaží, hmotnost
gibas - dospělý,silný mladík
gibczok - mladík
gibel - vikýř
gibki - obratný, rychlý
gibki placek - placek pečený na plotně
gichnyć - chrstnout vodu, ostříkat
giczale - končetiny
gielata - nádoba
gimpel - gympl
gips - sádra
Girowa - hora v Beskydech
Girowo - Shrbená hora z Rumunského originálu Girbova
gisernia - slévárna
giserniok - slévárenský písek
giskana - konev
gisner - slévač
giszeć - téct
gitara - kytara
gitrówka - druh cihly
giymżić - hemžit
giyntki - pružný, ohebný
gizd - mladík
glaca - pleš
gładki - hladký
glajcha - horizontála
glajchszaltować - násilně usměrňovat
glajza - kolejnice
glajzy - koleje
glanc - lesk
glancować - leštit
glejciok - hladký zednický hoblík
glejta - glazura
glejtownia - smaltovna
glina - hlína, zemina
glinianny - hliněný
glinioř - policajt
glista - žížala
globin - krém na boty
głód - hlad
głodny - hladový
głomb - hlupák
głómbiczek - košťál ze zelí
głómbik - košťál
glón - bahno
głos - hlas
głosić - hlásit
głoska - hláska
głoskać - hladit
głośny - hlasitý
głowa - hlava
głównie - hlavně
głowocz - malá říční rybka
Głuchówka - Hluchová, řeka v Bystřici
głyga - hlíza, boule
głymbi - hlouběji
głymbka - hloubka
głymboki - hluboký
gmina - obecní úřad
gmyrno - rušno
gnać - hnát
gnić - hnít
gnida - vší vajíčko
gnieździć - hnízdit
gniozdo - hnízdo
gniywać sie - zlobit se
gnój - hnůj
gnojić - hnojit
gnojówczok - upravený trakař s dřevěnou nádobou na hnůj
gnojówka - močůvka
gnojuvčok - kolečka na močůvku
gnotek - špalek
gnyć sie - hnout se
godać - hádat
godka - příběh, pohádka ...
godnie - hodně
godzić sie - hodit se
godzina - hodina
godziniorz - hodinář
godzinki - hodinky
gogot - kokot
goguś - blbeček
goj - příslušník nežidovského národa
gojca - remízek, hájek
gojić sie - hojit se
gojny - hajný
golić - holit
golo - křoví
gołómb - holub
gołómbek - holubinka
goły - holý
gołymbnik - holubník
golyni - holení
gón - hon
gónek - chodba
gónić - běhat
gónsior - houser
gónsiynica - housenka
gónszcz - houština
gónt - stará horalská míra
gónżewka - kroužek na klíče
gor - obzvlášť
góra - fora, půda
góral - obyvatel polské strany Tater a severních beskyd
goralia - horská krajina, oblast
gore - hoří
górka - podkrovní sklad
gornek - hrnek
górny - horní
gorol - horal
gorść - hrst
gorski - hořký
gorzeć, gore - hořet, hoří
gorzelnia - palírna alkoholu
gorzołczanny - slabý
gorzołka - alkohol
gość - host
gościna - hostina
gospoda - hospoda
gospodarka - hospodářství
gospodzki - hospodský
gotować - chystat, připravovat
gotowe - hotovo
gowiydź - havěť
gra - hra
grab - habr
grabić - hrabat
grabie - hrábě
grać - hrát
gramlawy - nešikový
granbana - jeřábová dráha
granfira - jeřábník
granica - hranice
granik - jeřáb
granit - žula
grapa - prudký svah
grat - stará věc, krám
gratulować - blahopřát
grcat - zvracet
grejcary - peníze
grek - řek
greszle - drobné mince
grób - hrob
grobla - hráz
groch - hrách
grochówka - druh méně kvalitní hrušky
grochula - hrachová polévka
grocz - hráč
gródeczan - občan hrádku
Gródek - Hrádek, místní název
grodzić - stavět ohradu
grof - hrabě
Grómnica - Hromnice
grómnik - bleskovod
gróń - hora, vysoký kopec
gróniczek - kopeček
gróno - hrozen, okruh lidí
grota - jeskyně
grótek - dřevěná nádoba na mléko
grubo - hodně, značně
gruch - buran
gruchać - vrkat (milostně)
gruchnyć - upadnout, spadnout někam
gruda - hrouda, sněhová koule
grudować sie - koulovat se
grudziyń - prosinec
grunt - pozemek, logr z kávy
grunta - základy pod stavbou
gruntovać - uklízet
gruntownie - důkladně
grupa - skupina
gryf - finta, dovednost
gryfczok - krasavec
gryfny - šarmantní
gryncajg - zelenina
gryncajgula - zeleninová polévka
grynzbuła - ťululum, trouba
gryska - krupicová kaše
gryskowo mónka - hrubá mouka
gryźć - kousat
gryzek - krupice
gryzipiórek - úředník
gryzóń - hraboš
grzachnyć - zlomit
grzebać - hrabat
grzebiyń - hřeben
grzib - houba
grzibiorz - houbař
grzibula - houbová polévka
grzmi - hromuje, hřmí
grzmotny - hlučný
grzoć - hřát
grzóndka - zahrádka, záhonek
grzych - hřích
gufero - těsnění
gumioki - gumáky (obuv)
gumno - přízemí ve stodole
gunia - horalský plášť
gupi - blbý
gupnyć - blbnout
gupota - blbost
guptas - blbec
gurglować - kloktat
gusić sie - dávat o sobě vědět
Guszec - Tetřev hlušec (Tetrao urogalus)
guwno - hovno
guwnowert - bezcenný
guzdrać sie - zdržovat, flákat se
gwara - nářečí
gwarzić - rozmlouvat
gwelb - klenba
gwer - pistole,puška
gwint - závit
gwiozda - hvězda
gwizdać - pískat
gwizdek - pták rehek zahradní
gwołt - shon
gwóźď - hřebík
gwózdek - hřebík
gwóźdź - hřebík
gymba - tvář, ústa
gyngłóń - nedopečené pečivo
gynś - husa
gynsiniec - husí lejno
gynsi pympek - sedmikráska
gynstwina - houština
gynsty - hustý
gynszor - houser, ale i Ťuhýk šedý
gzić sie - říje
gzuć - rychle se pohybovat
gzychcić sie - tvářit se
gzycht - oblíčej

To, po čem právě surfujete, je virtuální slovník po naszi(y)mu, což je horalsko-slezské nářečí používané na trojmezí CZ-PL-SK. Rozhodl jsem se jednotlivá slova a fráze psát pomocí polského pravopisu, neboť tento dle mého názoru nejvíce odpovídá fonetice po naszi(y)mu. Vycházím proto z pravopisu, který zavedli a používali místní spisovatelé Paweł Kubisz, Józef Ondrusz, Karol Piegza, Adam Wawrosz a jiní. Pro vás, kteří neznáte polský pravopis, nabízím malý návod ke čtení:

cz - tvrdé č
ć - měkké č
sz - tvrdé š
ś - měkké š
ż - tvrdé ž
ź - měkké ž
- tvrdé
- měkké
cza,cze,czi,czo,czu,czy - čti tvrdě ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po sz, ż a dz
cia,cie,ci,cio,ciu,ciy - čti měkce ča,če,či,čo,ču,čy, obdobně po s, z a dz
ł - čti jako tlumené l (např. wołać čti [vouač], łach čti [uach] )
ó - čti jako přehláskované o, něco mezi u a o, nezaměňovat s českým dlouhým ó !

Rozhodl jsem se zrušit možnost dopisování nových slovíček, protože sem kdekdo píše gupoty a sprosťárny. Máte-li nějaká nová slovíčka, nebo chcete-li poslat celý slovník, napište mi email.
© Jan Klus


Počet přístupů: Statistiky těchto stránek